10. Sınıf Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 51

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 10. Sınıf Coğrafya Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı: 19’dur. eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 1 Yerşekilleri ve Kayaçlar
TEST - 3 Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri
TEST - 4 Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları
TEST - 5 Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları
TEST - 6 Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı
TEST - 7 Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

TEST - 8 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
TEST - 9 Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
TEST - 10 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları
TEST - 11 Türkiye'nin Yer Şekillerinin Temel Özellikleri
TEST - 12 Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları
TEST - 13 Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yerşekilleri
TEST - 14 Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları
TEST - 15 Türkiye'de Görülen İklim Tipleri
TEST - 16 Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
TEST - 17 Türkiye'nin Bitki Varlığı
TEST - 18 Türkiye'nin Su Varlığı
TEST - 19 Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
10. SINIF COĞRAFYA CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın
olarak bulunduğu bir alan ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenir?
A) Yağış rejimi düzenlidir.
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
C) Doğal bitki örtüsü ormandır.
D) Volkanik topraklar bulunmaktadır.
E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.