10. Sınıf Tarih Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 110

10. Sınıf Tarih Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 10. Sınıf Tarih Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı: 21’dir. eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 1 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - 1300 - 1453
TEST - 2 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - 1300 - 1453
TEST - 3 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 1300 - 1453
TEST - 5 Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim
TEST - 6 Avrupa'daki Gelişmeler I. Selim (Yavuz) Dönemi 1512 - 1520
TEST - 7 Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
TEST - 8 Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar
TEST - 9 Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Reform Hareketleri
TEST - 10 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
TETEST - 11 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa XVII. Yüzyıl Islahatları
TEST - 12 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa IV. Mehmet Dönemi
TEST - 13 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa IV. Mehmet Dönemi
TEST - 14 XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
TEST - 15 XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
TEST - 16 XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
TEST - 17 XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Değişim ve Islahatlar
TEST - 18 XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa
TEST - 19 II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları - 1
TEST - 20 II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları - 2
TEST - 21 Tanzimattan Meşrutiyete
10. SINIF TARİH CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;
I. kralların otoritesinin zayıf olması,
II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,
III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması
gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı
güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) I, II ve III.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.