10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 55

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı: 17’dir. eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır

TEST - 10 Edat - Bağlaç - Ünlem - 2
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

(I) Türk edebiyatının destan geleneğinden halk hikâyeciliğine
geçiş dönemi eseri olan Dede Korkut Hikâyeleri, Türk
boylarının Kafkasya ve Azerbaycan yörelerindeki yerleş-
me, yurt kurma ve akınlarını konu alır. (II) Kitabın asıl adı
“Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân”dır.
(III) Dede Korkut, Oğuz boylarının destanlaşmış hikâyelerini
derli toplu bir biçimde aktaran bir anlatıcıdır. (IV) Ağır
ve sanatlı bir dili olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin tamamı
düzyazı biçimindedir. (V) Dede Korkut’un anlattığı bu
hikâyeler, ancak XV. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.