11. Sınıf Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 58

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11. Sınıf Coğrafya Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı:  21’dir. eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 2 Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
TEST - 3 Nüfus Politikaları
TEST - 4 Şehirlerin Fonksiyonel ve Etki Alanları
TEST - 5 Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

TEST - 7 Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
TEST - 8 Türkiye'de Arazi Kullanımı
TEST - 9 Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
TEST - 10 Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Sonuçları
TEST - 11 Türkiye'de Tarım
TEST - 12 Türkiye'de Hayvancılık
TEST - 13 Türkiye'de Madenler
TEST - 14 Türkiye'nin Enerji Kaynakları
,

TEST - 16 Türkiye'deki Doğal Afetler
TEST - 17 Kültür Ögelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
TEST - 18 Hammadde, Üretim, Pazar
TEST - 19 Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm
TEST - 20 Ülkeleri Tanıyalım
TEST - 21 Bölgesel ve Kültürel Örgütler
COĞRAFYA CEVAP ANAHTARI

Örnek Soru :

Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda beşeri
unsurlar etkili olmuştur?
A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı
çeşitliliğini artırmıştır.
B) Güney Amerika Kıtası’nın doğusundaki fosiller ile Afrika
Kıtası’nın batısındaki fosiller benzerlik göstermektedir.
C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur
çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır.
D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabakası,
Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara
göre daha kalındır.
E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di-
ğer yamaçlara göre daha zengindir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.