11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 38

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11. Sınıf Din Kültürü Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı:  24’dür. Eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 5 İslam'da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları - 1
TEST - 6 İslam'da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları - 2

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

TEST - 7 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 1
TEST - 8 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 2
TEST - 9 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 3
TEST - 10 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 4
TEST - 11 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 5
TEST - 12 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 6
TEST - 13 Hz. Muhammed'in Örnekliği - 7
TEST - 14 İslam Düşüncesinde Yorumlar - 1
TEST - 15 İslam Düşüncesinde Yorumlar - 2
TEST - 16 İslam Düşüncesinde Yorumlar - 3
TEST - 17 İslam Düşüncesinde Yorumlar - 4
TEST - 20 Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri - 1
TEST - 21 Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri - 2
TEST - 22 İslam ve Estetik - 1
TEST - 23 İslam ve Estetik - 2
TEST - 24 İslam ve Estetik - 3
11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGİSİ CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

islam düşüncesinde var olan kader anlayışı Allah’ın, insanın
davranışlarını belirlediği anlamına gelmez. Şayet
böyle olsaydı insan sorumlu tutulamazdı. Aksine insan
irade sahibi, davranışlarından sorumlu ve hür bir varlıktır.
Dolayısıyla Allah insanın davranışlarını sınırlamamıştır.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların davranış alanı sınırlıdır.
B) İrade sahibi varlıkların en önemlisi insandır.
C) Kader inancıyla sorumluluk arasında ters orantı vardır.

D) Kader, insanın olumlu davranışlarda bulunmasını
sağlar.
E) Kaderin varlığıyla insanın sorumlu varlık olması çeliş-
mez.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.