11. Sınıf Felsefe Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 39

11. Sınıf Felsefe Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11. Sınıf Felsefe Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı:  16’dır. Eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 1 Felsefeyle Tanışma - 1
TEST - 2 Felsefeyle Tanışma - 2
TEST - 6 Varlık Felsefesi - 1

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

TEST - 7 Varlık Felsefesi - 2
TEST - 8 Varlık Felsefesi - 3
TEST - 14 Siyaset Felsefesi - 1
TEST - 15 Siyaset Felsefesi - 2
11. SINIF FELSEFE CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı
kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun
yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarını
mitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve Antik Yunan
düşünürleri, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları
reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal
verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.
Buna göre bilimsel faaliyetlerin Antik Yunan uygarlığında
başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden
hangisine dayandırılabilir?
A) Doğal olayları birden çok nedene bağlamalarına
B) Araştırmalarında sonuçtan çok yönteme önem vermelerine
C) Doğa olaylarını somut verilerden hareketle açıklamalarına
D) Genelden özele giden akıl yürütmeler yapmış olmalarına
E) Doğal olaylara ilişkin sistemli gözlemler yapmalarına

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.