11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 60

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11. Sınıf Sosyoloji Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı:  16’dır. Eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 1 Sosyolojiye Giriş
TEST - 6 Toplumsal Değişme ve Gelişme - 1

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

TEST - 7 Toplumsal Değişme ve Gelişme - 2
TEST - 8 Toplumsal Değişme ve Gelişme - 3
TEST - 9 Toplum ve Kültür - 1
TEST - 10 Toplum ve Kültür - 2
TEST - 11 Toplum ve Kültür - 3
TEST - 12 Toplumsal Kurumlar - 1
TEST - 13 Toplumsal Kurumlar - 2
TEST - 14 Toplumsal Kurumlar - 3
TEST - 15 Toplumsal Kurumlar - 4
TEST - 16 Toplumsal Kurumlar - 5
11. SINIF SOSYOLOJİ CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

Benzer olaylar, benzer ilişki ve nesneler ortak kavramlarla
ifade edilir. Zamana ve mekâna bağlı kalmadan
kullandığımız bu tür genellemeler, benzerlikler kadar
farklılıkları görmemizi de sağlar. Örneğin, aile kavramı
üzerinden kendi aile yapımızı analiz edebilmek veya
belli bir aile yapısından genel bir aile açıklamasına ula-
şabilmek gibi.
Paragrafta ifade edilen benzerliklerden yola çıkılarak
üretilen genel kavramların sosyolojideki karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal gerçeklik
B) Sosyal benzerlik
C) Sosyal olgu
D) Sosyal olay
E) Sosyal ilişki

Eba Testleri

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.