Breaking News
Home / 11. Sınıf Testleri / 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KAZANIM TESTLERİ / 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı: 17’dir. eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

[su_box title=”TEST – 1 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 1 (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 2 Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 2 (Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 3 Tanzimat Edebiyatı – Öğretici Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 3 (Tanzimat Edebiyatı – Öğretici Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 4 Tanzimat Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 4 (Tanzimat Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 5 Tanzimat Edebiyatı – Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 5 (Tanzimat Edebiyatı – Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 6 Tanzimat Edebiyatı – Göstermeye Bağlı Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 6 (Tanzimat Edebiyatı – Göstermeye Bağlı Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 7 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 7 (Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 8 Servetifünun Edebiyatının Oluşumu” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 8 (Servetifünun Edebiyatının Oluşumu) (İndir)[/su_box]

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

[su_box title=”TEST – 9 Servetifünun Edebiyatı Öğretici Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 9 (Servetifünun Edebiyatı Öğretici Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 10 Servetifünun Edebiyatı Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 10 (Servetifünun Edebiyatı Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 11 Servetifünun Edebiyatı Anlatmaya Bağlı Ededî Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 11 (Servetifünun Edebiyatı Anlatmaya Bağlı Ededî Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 12 Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri – 1″ style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 12 (Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri – 1) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 13 Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri – 2″ style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 13 (Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri – 2) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 14 Fecriati Topluluğu 1909-1912″ style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 14 (Fecriati Topluluğu 1909-1912) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 15 Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 15 (Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 16 Millî Edebiyat Öğretici Metinler” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 16 (Millî Edebiyat Öğretici Metinler) (İndir)[/su_box] [su_box title=”TEST – 17 Millî Edebiyat Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]TEST – 17 (Millî Edebiyat Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir) (İndir)[/su_box] [su_box title=”11. SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAP ANAHTARLARI” style=”bubbles” box_color=”#E9B872″ title_color=”#101110″]11. SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAP ANAHTARLARI[/su_box]

Örnek Soru :

Ukûl-i zâhire sâid fezâ-yı ecrâma
Kuvâ-yı câzibe kanunu pâye-i mirkat
(Parlak akıllar bir yandan gökyüzüne doğru yükselirken
yer çekimi kanunu da insan için bir merdiven vazifesi görmekte.)
Nüfûs-ı fâkire nâzil kaâret-i arza
Delîl-i mebhas-ı tekvîn defâin-i tabakât
(Düşünen kişiler bir yandan yerkürenin derinliklerine doğ-
ru inerken dünyanın yaratılışına ait deliller de artık toprak
tabakaları arasında araştırılıyor.)
Tefâhür eylemesin mi bu asr â’sâra
Kısalttı bu’d-ı mekân u zamânı muhtere’ât
(Bütün bunlara bakarak içinde yaşadığımız asrın önceki
asırlara bakarak övünmesi normal değil mi? On dokuzuncu
asırdaki bütün icatlar, zamanı ve mekânı kısaltmış bulunmaktadır.)
Bu beyitlerde Sadullah Paşa aşağıdakilerden hangisinin
önemine dikkat çekmektedir?
A) Bilimsel gelişmelerin etkisinin
B) Zamanın gelip geçiciliğinin
C) Batı düşüncesinin hâkimiyetinin
D) Yaşam tarzının değişmesinin
E) Eski anlayışın yok olmasının

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir