11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 52

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama testleri aşağıda verilmiştir. Testlerin cevap anahtarları sayfanın sonundadır. Toplam test sayısı: 17’dir. eba kazanım testleri iyi çalışmalar.

TEST - 1 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı
TEST - 2 Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
TEST - 3 Tanzimat Edebiyatı - Öğretici Metinler
TEST - 4 Tanzimat Edebiyatı - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
TEST - 5 Tanzimat Edebiyatı - Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
TEST - 6 Tanzimat Edebiyatı - Göstermeye Bağlı Metinler
TEST - 7 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın Genel Özellikleri
TEST - 8 Servetifünun Edebiyatının Oluşumu

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

TEST - 9 Servetifünun Edebiyatı Öğretici Metinler
TEST - 10 Servetifünun Edebiyatı Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
TEST - 11 Servetifünun Edebiyatı Anlatmaya Bağlı Ededî Metinler
TEST - 12 Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri - 1
TEST - 13 Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri - 2
TEST - 14 Fecriati Topluluğu 1909-1912
TEST - 15 Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
TEST - 16 Millî Edebiyat Öğretici Metinler
TEST - 17 Millî Edebiyat Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
11. SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAP ANAHTARLARI

Örnek Soru :

Ukûl-i zâhire sâid fezâ-yı ecrâma
Kuvâ-yı câzibe kanunu pâye-i mirkat
(Parlak akıllar bir yandan gökyüzüne doğru yükselirken
yer çekimi kanunu da insan için bir merdiven vazifesi görmekte.)
Nüfûs-ı fâkire nâzil kaâret-i arza
Delîl-i mebhas-ı tekvîn defâin-i tabakât
(Düşünen kişiler bir yandan yerkürenin derinliklerine doğ-
ru inerken dünyanın yaratılışına ait deliller de artık toprak
tabakaları arasında araştırılıyor.)
Tefâhür eylemesin mi bu asr â’sâra
Kısalttı bu’d-ı mekân u zamânı muhtere’ât
(Bütün bunlara bakarak içinde yaşadığımız asrın önceki
asırlara bakarak övünmesi normal değil mi? On dokuzuncu
asırdaki bütün icatlar, zamanı ve mekânı kısaltmış bulunmaktadır.)
Bu beyitlerde Sadullah Paşa aşağıdakilerden hangisinin
önemine dikkat çekmektedir?
A) Bilimsel gelişmelerin etkisinin
B) Zamanın gelip geçiciliğinin
C) Batı düşüncesinin hâkimiyetinin
D) Yaşam tarzının değişmesinin
E) Eski anlayışın yok olmasının

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.