8. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları

0 19

8. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından hazırlanan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar çerçevesinde 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve lise mezunları için hazırlanan kazanım kavrama testleri aşağıda verilmiştir. İyi çalışmalar.

8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM TESTLERİ

TEST - 3 Sözcükte Anlam - 1 Çok Anlamlılık
TEST - 4 Sözcükte Anlam - 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
TEST - 5 Söz Gruplarında Anlam Kalıplaşmamış Söz Grupları
TEST - 6 Deyimler ve Atasözleri
TEST - 8 Cümlede Anlam - 1 Öznel - Nesnel Anlatım
TEST - 9 Cümlede Anlam - 2 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkisi - Örtülü Anlam
TEST - 10 Parçada Anlam - 1 Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık
TEST - 11 Parçada Anlam - 2 Yardımcı Düşünce
TEST - 12 Parçada Anlam - 3 Yardımcı Düşünce
TEST - 13 Parçada Anlam - 4 Anlatıcı - Hikâye Unsurları - Metin Karşılaştırma - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
TEST - 14 Parçada Anlam - 5 Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
TEST - 15 Parçada Anlam - 6 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
TEST - 16 Cümlenin Ögeleri - 1 Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri
TEST - 17 Yazım Kuralları - 1
TEST - 18 Noktalama İşaretleri - 1
TEST - 20 Cümlenin Ögeleri - 2 Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri - Ara Söz - Cümlede Vurgu
TEST - 21 Sözcükte Anlam - 3 Çok Anlamlılık
TEST - 24 Cümle Türleri - 1 İsim ve Fiil Cümlesi - Kurallı ve Devrik Cümle
TEST - 25 Cümle Türleri - 2 Yapılarına Göre Cümleler
TEST - 26 Cümlede Anlam - 3 Cümlenin İfade Ettiği Anlam
8. SINIF TÜRKÇE CEVAP ANAHTARLARI

örnek soru :

Fiilimsiler, fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini
göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler fiiller gibi olumsuz
yapılabilir ama çekimlenemez.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi
yoktur?

A) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor…
B) Bağrında duyulmadık gizli emeller saklar,
En uzak ümitleri fısıldar ruha sesi.
C) Şu kalbimin taşkın atışından duyulur,
Seni ne kadar sevdiğim, memleketim!
D) Bahçeler boyunca erik, elma, kiraz.
Su içinde yosun, su üstünde saz…

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır Başarılar

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.